Anadolu Yakası Oto Galericiler Derneği Y. Kurulu Üyesi Hüseyin Erdem Röportajı

BUHRANLI BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAŞIYORUZ

Anadolu Yakası Oto Galericiler Derneği Y. Kurulu Üyesi Hüseyin Erdem RöportajıBültenimizin bu sayısında ‘ikinci el oto galericileri’ ile ilgili ‘güncel’ bir değerlendirme yapmak istedik.

Erdem, meslekte 30 yılını geride bırakmış, binlerle ifade edilebilecek sayıda araç alım satımı gerçekleştirmiş, tabiri caizse ‘dibine kadar’ tecrübeye sahip bir isim. Aynı zamanda, İstanbul Anadolu Yakası 2. El Oto Galericileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

Onun, konu ile ilgili tespitlerini virgülüne dokunmadan okurlarımıza aktarıyoruz: “Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Sektörümüz, buhranlı bir geçiş döneminde.

Bizlerin de teşebbüsleri neticesinde müspet gelişmeler olmakla birlikte; henüz 2.el oto galericiliğine mesleki bir tanım – çerçeve getirilmiş değil.

Bu olmadan da; her önüne gelenin, mesleki yeterliliği, mali ve hukuki sorumlulukları olmaksızın ‘galerici’ sıfatı ile işin içine girmesi engellenemez. Dolayısı ile mesleğin kirlilikten, karmaşadan arındırılabilmesi mümkün olamaz.

Devletimizin bu konuda düzenleyici – yapıcı bir rol üstlenmesi, üstlendiği bu role biran evvel işlerlik kazandırarak; uzun yıllardır süre gelen ‘saldım cayıra mevlam kayıra’ mantığının son bulması şart!

Diğer taraftan 2.el oto galericiliği, eski dönemlere oranla şimdilerde ‘para kazanmanın’ çok daha zorlaştığı bir iş haline gelmiş bulunuyor.

Bizim ilk zamanlarımızda galericilik kar getiren bir meslekti. Sadece galerici değil, aracı satın alan da kazanıyordu. Sektörü bugün irdelediğinizde; kar marjları en minimum seviyelerde seyrediyor. Ve bir çok meslektaşımız maalesef; devlete ödeyeceği vergilere, personel maaşına, yüksek maliyetlerle birlikte dükkan kirasına çalışıyor.

Sektörümüzde, pasta aşırı – abartılı şekilde bölünmüş durumda.

İnternet siteleri sayesinde herkesin ekranında bir galeri mevcut. Otomobil almak satmak, incelik isteyen bir iş olmaktan çıkmış bulunuyor.

Yine, açık artırma sitelerinde büyük bayiler, galerici esnafını birbirine kırdırarak, ‘en pahalıya satarak’ malını elinden çıkarıyor.

Yetmezmiş gibi, geçmişte eski modelleri 2.el oto galerilerine yönlendiren, bunun için özel caba harcayan sıfır otomobil bayileri, artık kendi bünyelerinde 2.el araç alım satımına başlayarak bizim pazarımızı daraltmış bulunuyorlar.

Tüm bunlar, galerici esnafını olumsuz etkileyen unsurlar doğal olarak.

Bu arada bazı ekspertiz firmaları da, mevcut anlayışları ile ticaretimize zarar veriyor.

Çamurluğunda önemsiz bir problemi olan araca dahi ‘hasarlı’ raporu verilebiliyor. Oysa; ekspertiz firmaları işlerini yaparken, otomobil alanı düşündükleri kadar, satanı da düşünmeliler.

Ekspertiz firmalarında, talep edilen fiyatların bir standart olmaksızın yüksek tutulması da maliyetleri artıran, ticaretimizi zorlaştıran diğer bir ayrıntı.

Bizim sektörümüzde her ayrıntının, ticaretimizi çoğu zaman tek başına etkileyebilecek güce sahip olduğu da bir gerçek.

Vergilerin, sigorta primlerinin yükselmesi, dövizin dalgalanması, ekonominin daralması, iç politikadaki, dış politikadaki gelişmeler, aklınıza hemen hemen ne gelirse bize (-) ya da (+) olarak yansıyabiliyor.

Son olarak hükümetimizin 2.el oto galericileri ile ilgili ‘şehir merkezinin dışına taşınması’ yönünde aldığı kararın da sektörde bir belirsizliğe, güvensizliğe, önünü görememe durumuna yol açtığını ve bizleri olumsuz etkilediğini söylemek gerekir.

Ama ben, başlarken de belirttiğim gibi, bir geçiş dönemini yaşadığımıza, çekilen sancıların, yüz güldüren sonuçlar doğuracağına inanıyorum.